Tiếng Anh hài hước khắp Việt Nam :))


Please don't give up on toilet paper = Làm ơn đừng từ bỏ giấy vệ sinh 😂
Funny
Tomorrow
tháng 1 5, 2019
0

Nhận xét